Đ/c: F9/18A, ấp 6A, Hương lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh  

Tel: 0907 059 177 - 090 7055 473

Email: vuatraicayphuonghan@gmail.com

https://www.vuatraicayphuonghan.com