Chôm Chôm Thái

Chôm Chôm Thái

Bưởi Da Xanh

Bưởi Da Xanh

Dừa xiêm xanh

Dừa xiêm xanh

Xoài đài loan

Xoài đài loan

Sầu Riêng 6 Ri

Sầu Riêng 6 Ri

Măng Cụt

Măng Cụt

Dưa Hấu

Dưa Hấu

Dừa Khô

Dừa Khô

Thanh Long

Thanh Long

Bưởi da xanh

Bưởi da xanh

Chôm Chôm Nhãn

Chôm Chôm Nhãn

Mận

Mận

Táo

Táo

Mãng Cầu Tây

Mãng Cầu Tây

Bơ

Chuối Buồng

Chuối Buồng

Dâu Xanh

Dâu Xanh

Mít

Mít

Thanh long

Thanh long

Nhãn

Nhãn

Chôm Chôm Nhãn

Chôm Chôm Nhãn

Chôm Chôm

Chôm Chôm

Dừa

Dừa

Mãng Cầu

Mãng Cầu

Măng Cụt

Măng Cụt

Anh Phương

Anh Phương

Táo Mỹ

Táo Mỹ

Chery

Chery

Đào

Đào

Dâu Tây

Dâu Tây

Kiwi Vàng

Kiwi Vàng

Kiwi Xanh

Kiwi Xanh

Lê

Lựu

Lựu

CAM SÀNH

CAM SÀNH

VẢI THIỀU

VẢI THIỀU

CÓC THÁI

CÓC THÁI

Hồng Xiêm

Hồng Xiêm

Vú Sữa

Vú Sữa

Vựa trái cây Phương Hân || F9/18 Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Vựa trái cây Phương Hân || F9/18 Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh